Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for 18 Eki 2011

WALL STREET İŞGAL EDİLEBİLİR Mİ? – 2

NE BEATLES DİNLİYORLAR, NE ARAP EZGİLERİ

DUYDUĞUM SADECE BİRAZCIK R&B

Dünkü yazımda sizlere Wall Street İşgalinin sembolik önemi, isyancıların genel nitelikleri ve olası yayılımın ilk parıltılarını anlatmıştım.Bugün dün de belirttiğim gibi isyancılar ve diğer toplumsal patlamalar arasında kurulacak bağlantılar, bunların geçerliliği ve isyanın olası sonuçları üzerinde duracağım.

Öncelikle isyancılarla ilgili hem ulusal hem de uluslararası medyanın en çok bağlantı kurduğu olay 2011 başlarında gördüğümüz Arap Baharı oldu. Mısır, Tunus, Libya yönetimlerinin değişmesiyle sonuçlanan Arap Baharı sadece bir yazının giriş bölümüyle aktarılacak boyutta bir olay ve dönüşüm değildi. İnsanların uzun süredir isimleri Manda, Baas, Dikta gibi değişiklikler gösteren baskıcı yönetimler tarafından hapsedildikleri sistemden çıkışları kanlı oldu. Ancak ilk kıvılcımlarında ekonomik etkiler olsa da hareketler batı destekli, özgürlük hareketleri olmakla yetindi. Yani refah kaygısı ya da ekonomik durum bu ülkelerde detaylarda kalmıştı. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri görünürde temsili demokrasinin dünyada ki en uç noktası konumunda. İnsanların tamamı oy kullanma hakkına sahip ve yürütme organına yönelik seçimler belki de dünyanın en şeffaf seçimleri. Yani bu insanlar yeterince özgür. Arap Baharı’nda Arapları internet ve sosyal medya üzerinden örgütleyen ABD ve müttefik ülkeleri olduğuna göre bu durumda dış müdahalede söz konusu değil.Yani Arap Baharı ve Wall Street’i İşgal Et hareketi bağlantısı oldukça zayıf.

Wall Street’i İşgal Et hareketinin benzetildiği bir diğer hareket ise 70’lerin Çiçek Çocuklar hareketi olarak adlandırabileceğimiz devrimci hareketleri. Öncelikle bahsettiğimiz Çiçek Çocukları hareketi başlangıçta Vietnam Savaşı karşıtlığı üzerine çıkmış daha sonra Beatles’in resmi müzisyeni olduğu, toplumda kalıplaşan anlayışların yıkılmasına yönelik bir gençlik isyanına dönüşmüştü.Ancak ekonomik eleştirileri n neredeyse hiç olmadıı daha çok barış, kardeşlik, özgürlük temalı bu eylemlerde günümüzde benzetilse benzetilse Arap Baharı’na benzetilebilir. Halbuki Wall Street’i İşgal Et hareketi en azından şu aşamada ne iki hareket kadar planlı ya da ideolojik temelli ne de iki harekette olduğu gibi kitlesel, yoğun katılımlı bir hüviyete sahip değil.

Peki bu hareket henüz diğer iki harekete benzemiyorsa neye benziyor ve neden önemli olarak görüyorum. İşte şimdi de onu açıklayayım. Öncelikle daha önce de belirttiğim gibi şu ana kadar Amerika’daki eylemlerde öne çıkanlar işsiz gençler. Çoğunlukla da Wasp olarak tanımlanan ve kendilerini Amerika’nın temel unsuru olarak gören White Anglo-Sakson Protestan grubundan gençler eylemlerde öne çıkıyor. Bu grubun en büyük özelliği ülkenin 1929 Büyük Buhran dönemi dışında neredeyse tüm dönemlerinde aslan payını alan ve olumsuzluklardan etkilenmemiş kesimi olması. 2008 yılında kitlesel kahramanları George W. Bush döneminde ortaya çıkan ekonomik krizde sesleri hiç çıkmayan bu grup Obama’nın seçilmesiyle tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Önceleri Obama’ya tepki merkezi Amerika’nın beyazlara ait olduğu ve Obama’nın temel değerlere aykırı davrandığını ileri süren, güçlü WASP iş adamlarının finanse ettiği Çay Partisi Hareketi oldu. Nitekim başta Donald Trump olmak üzere önemli destekçileriyle Cumhuriyetçilerin Senato hariç tüm siyasi birimlerde ciddi bir üstünlük kazanmasını sağladılar.

Peki madem bu hareket başarılı oldu neden şimdi bu eylemlere giriştiler dediğinizi duyuyorum. Onu da cevaplayayım. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi Amerika’da 2012 Kasım’ında seçim var ve gelecek yıl dünyadan kopup iç politikaya yoğunlaşacaklar. Yine o yazımda belirttiğim gibi Obama her ne kadar 2008 yılında ki popülaritesinde değilse de halen en güçlü başkanlık adayı. Onun başkanlığı kaybetmesi için mutlaka afro-amerikan siyahi gruplar ve latinlerde oy oranının düşmesi gerekiyor. Beyazların üstünlüğü üzerine kurulan Çay Partisi hareketinden nefret eden bu gruplar aynı zamanda ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen ve en ciddi işsizlik oranlarına sahip gruplar. İşte bunların hassas noktası olan ekonomideki kötü görünüm kullanılarak, bir nevi seçim hazırlığı yapılıyor. Şu ana kadar başlangıçta harekete uzak duran bu grupların kısmi de olsa eylemelere destek verdikleri görülüyor. Zaten hareketin bir ideolojisi olması için bu grupların katılımı da şart.

Peki bu hareket nasıl bir ideolojiye yönelebilir. Öncelikle temelde tepki borsa üzerinden sadece balon ekonomiler yarattığı düşünülen finansal yöneticilere karşı yoğunlaşmakta. 2008 Krizinde en önemli sebep olarak görülen bu olmayan bir varlığın karşılığını yaratma piyasaları o dönemde dünyadan ciddi eleştiri almış ve çeşitli düzenlemelerle düzeltilmeye çalışılmıştı. Ancak 2009 sonu 2010 başı bahar havasıyla düzenlemelerin hızı yavaşladı ve neredeyse durma seviyesine geldi.Bu hareketin en önemli sonucu bu düzenlemelerin sürekli ve düzenli bir hale getirilmesi olacaktır. Ayrıca finansal piyasalarda ciddi bir denetim eksikliği olması, yüksek prim sistemi sebebiyle yüksek risk iştahı ve bir kaç kişinin cebini doldurma hevesiyle artık iyice küreselleşen dünyayı her an tehlikeye sokma ihtimalleri artık sokaktaki insanı rahatsız edecek boyutlara geldi. İşte hareketin yayılmasının sebebi bu oldu. Özellikle Avrupa’da ciddi sorunlarla boğuşan ülkelerde gençlerin bazen olayları abarttığına da tanık olmaya başladık. Burada dikkat edilmesi gereken ve bence akımı ciddi bir ideolojik temelden yoksun bırakan ise bir nevi çalışmadan yemeyi sürdürmek isteyenlerin şu anda öne çıkanlar olması. Gelişmekte olan ülkeler her gün çalışıp hızla ekonomik güçleri artarken yılın yarısında tatil ve eğlenceye gömülmüş, birileri çalışır ben kazanırım zihniyetindeki gelişmiş ülkelerde rahatları kaçan insanların çoğunlukla da gençlerin isyanı şu anda tamamen hafif R&B tadında. Bu isyanda ne Arap ülkelerinde yaşanan dikta deneyimleri ve acısı ne de savaşlardan gerilimden bıkan, çift kutuplu dünyanın sınırlı etkileşimdeki Çiçek Çocuklarının ruhu var. Bu hareket şu an için bilinçli ve ABD başkanlık seçimi endeksli şişirilen ve doğal bir yayılma ortamı olan bir hareket. Ancak ideolojik temelli, kalıcı ve gerçekten etkili bir hareket oluşması için kitlesel yayılım genişlemeli, hatalar sadece finans sisteminde aranmamalı ve eylemlere katılanlar gerçekten emek vererek ekonomilerin düzeleceğine inanmalı. Şu anda bunların mevcut olmadığı, evlerinde sokaklardan doğmuş R&B müziği dinlerken bir anda kendisini sokakta bulmuş, dahası ne yaptığını kimin onu buraya getirdiğini bilmeyen bir hareket mevcut. Ne yazık ki böyle devam ederlerse her hangi bir sonuç alamadan kendilerini yine evlerinde bulacakları da kesin gibi. Ama yine de bir genç olarak sokaklara çıkmanın, bir şeylere isyan etmenin dayanılmaz hafifliği bir süre daha yaşıtlarımı etkileyecektir. Yani şu an için Wall Street rahat uyuyabilir. Ama açıkça belirteyim: ŞİMDİLİK…

Bilal ERTUĞRUL

18.10.2011

11:50

Read Full Post »