Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for 30 Mar 2012

BİZE BİRAZ SU LAZIM…

İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığında ilkin çevresini sorgular, dünyada olan varlıkları nasıl meydana geldiklerini yani özü merak eder. Sonra zaman geçer öze kendisini koyduğundan mıdır yoksa önce kendisini anlamadan dünyayı anlayamayacağını keşfettiğin midir belli değil kendi özüne, nasıl, neden yaratıldığına kafa yorar. Asırlardır evrenin ve insanın yaradılışı üzerine tartışmalar önce filozoflarca sonra bilim adamlarınca yapıla gelmiştir. Ama bilim şu günlerde CERN çalışmaları altında ulaşmaya çalıştığı ana maddeye ulaşmadan kazanan hep Yaradılış yani dinsel açıklamalar olacaktır. Tabii bendeniz de bugün için dinsel açıklamaya inanıyorum ta ki kanımca bilim bunu tasdik edene kadar yani inancıma nesnel dayanağı koyana kadar. Yaradılış efsanesine yer veren dinler evrendeki canlıların sudan meydana geldiğini belirtmiştir. Dinlere göre öz sudur ve her şey ondan meydana gelmiştir.

Yazılarımda belirttiğim modern toplumların oluşum sürecinin en sancılı dönemine ulaştığımız bugünlerde arada oturup düşünürüm. Daha mutlu, barışçıl ve huzurlu bir dünya düzeni kurmak kardeş gibi değil sevgili gibi yaşanacak ve karşılıklı sevilecek bir dünya kurabilir miyiz? Bu dünyanın kurulacağına inananlardanım ve bunun için sadece biraz suya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama bu su bizi değerlerimize, kişiliğimize en önemlisi bit bütün halinde insanlığımıza götürecek bir sudur. İnsanda yani beşerde bu su vicdan, toplumda da adalettir. Yeni bir dünya düzeni yaratmak için tek yapmamız gereken biraz su bulmak yani kaybolan yüreklere vicdan, toplumlara adalet getirmek.

Adalet; insanlar özgürlük ve eşitliklerini topluma terk ettikleri günlerde daha mutlu bir dünya hayal edebilmelerinin sebebiydi. İnsanlar kendi vicdanlarıyla sağladıkları bireysel adaletten toplumsal adalete geçişte ehil kişilerin adil kararlarıyla düzen, huzur ve mutluluk aramışlardı. Ancak öyle olmadı. Önce adalet neredeyse sadece güçlülerin elinde oldu ve adalet eliyle adaletsizlik, eşitsizlik ve zorbalık yaygınlaştı. Buna karşı atılan adımlar sonucunda Fransız Devrimi sonrası adaleti ehillerine verme çabası ortaya çıktı. İnsanlar bu sefer demokrasilerle zorbalığı bitirmeye çalışıyor ve demokrasiyi koruma görevi aynı zamanda toplumsal denge görevi adalete veriliyordu.

Ne yazık ki son dönemde özellikle bizim toplumumuzda yapılan pek çok uygulamada bizlere adaletten kopuşun getirdiği acı sonuçları veriyor. Burada kanımca en büyük sıkıntı ehillik anlayışının uzun süreli yıpranması ve yenilenme ihtiyacıdır. Ulus devlet hukuk düzeni üzerine kara Avrupası hukuk sistemleri temel alınarak oluşturulmuş Türk Hukuk Sistemi ne yazık ki artık iflas etmiştir. Yeni bir hukuk düzenlemesine gidilmesi ve acilen vicdanlara uygun yeni bir anayasa yapılması gerekmektedir. Yani yeni bir Türkiye için de yeni bir dünya için de bize biraz su lazım. Adalet suyu…

Bilal ERTUĞRUL

30 Mart 2012

22:32

Read Full Post »