Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘Vicdani Red’

Canım ülkemin uzun yıllardır tartıştığı, tartışmaktan öteye çoğu zaman gidemediği konulardan birisi Bedelli Askerlik konusudur. İlk olarak 1999 depreminden sonra ortaya çıkmış ve o günden bu yana pek çok asil, gururlu, onurlu Türk gencinin hayallerini süslemiştir. Aslında ülkemiz askerlik sistemi düşünüldüğünde bu hayal kaçınılmaz olarak da ortaya çıkmıştır. Ancak ne yazık ki Bedelli peşinde koşanlar yeri geldiğinde en ucuz milliyetçi afraları da sürükleyenler olmuştur. Kısacası başkasının canına gelenin, senin malınla karşılanması anlamına gelen bedelli askerlik kanımca bugünkü askerlik düzeninde Vatana İhanet’le eş değer bir tutumdur. Durun çok mu zorunuza gitti, çok mu üzüldünüz, yoksa siz de mi onlarca yıldır onu bekleyenlerdendiniz? Lafım hepinize değil sadece kimlere dediğimi anlatayım o grup dışındaysanız sorun yok, yok o gruptaysanız açıkça Vatan Hainisiniz.

Peki kimler bu tanıma girer, kimler girmez? Öncelikle bedelli askerliğe destek verip ya da ondan faydalanıp vicdani reddin karşısına dikilenler vatan hainidir. Neden mi? Sen hayatından üniversiteliysen 5 ay, değilsen 15 ayın çıkmasını ya da ölüm gezen dağlarda askerlik yapmayı çok önemli işlerin için, arada kurduğun ailen ve çocukların için parayla satın alabiliyorsun ya da bu hakkı istiyorsun da, adam ben askerlik yapmak istemiyorum deyince karşısına dikiliyorsun. Yok; öyle bir şey. Sen paranla askerlik yapıp, yaşamına devam ederken dağlarda çarpışan çocukların yaşamaına ne olduğunu da düşüneceksin. Sen hayallerine dört elle sarılırken, onların hayallerine ne olacağını da düşüneceksin. Yok; düşünmüyorsan sen de bedelli medelli demeyeceksin. Senin ailen çocukların, umutların, annen, baban acı çekmesin de başkasınınki çeksin ama sende paranla vicdanını rahatlat. Kusura bakma ama yok öyle bir dünya.

İşte bedelli askerlikle geçilecek yeni sistem eksik çıkarsa bu ülkenin insanları arasında telafi edilemez uçurumlar doğacaktır. Öyleyse bu yeni sistem neleri içermelidir? Öncelikle artık profesyonel orduya geçilmeli. Ordu acilen sayıca küçültülüp, teknolojik anlamda güçlendirilmeli. Profesyonel ordu makul düzeyde maaşlara sahip olmalı ve hak ettiği değeri de bulmalıdır. Profesyonel ordunun dışında temel askeri eğitim 1, 4 ve 12 ay olarak 3 gruba ayrılmalı. Bunların yanında bir de Vicdani Red opsiyonu yasaya eklenip askerlik yapacak bir kişinin 5 opsiyonu olmalıdır. 1. Opsiyon profesyonel orduda askerliği bir meslek olarak emekli olana kadar sürdürmek, 2. Opsiyon üniversite mezunu olunması durumunda isteğe bağlı, olunmaması durumunda zorunlu 12 aylık bir sürede askerlik yapmak, 3. Opsiyon üniversite mezunu olunması durumunda yetişmiş insan gücü olarak tanımlanan grupta yer alacağından istenmesi durumunda 4 aylık bir sürede askerlik yapmaktır. 4. Opsiyon yukarıdaki 2. ve 3. gruplarda yer alanların belli bir miktar para ödemeleri durumunda 1 ay temel askerlik eğitimi almalarıdır. 5. ve son opsiyonda Vicdani Red hakkıyla kişinin askere gitmek istememesi durumunda hiç bir ücret alınmaksızın, belli bir yaşa kadar örneğin 40, kararından dönme kapısı açık bırakılarak kişinin hiç askerlik yapmamasıdır. Ancak böyle bir sistemde adalet o da kısmi olarak sağlanabilir.

Bu sistem veye benzeri opsiyonel sistemlerde Vicdani Redçiler ve Bedelliciler toplumsal tepkiye karşı da sorumluluğu üstlenirler. Ancak bunun bu kişilere karşı ayrımcı bir boyuta ulaşması da engellenmeli, sadece bu insanların farklı oldukları gerçeğiyle yüzleşmelidir. Bize göre “Her Türk Asker Doğar.” Ama kanımca bugün bu kadar Bedelli ve vicdani retçi varsa bu sözde biraz abarttığımız resmi devlet ideolojimizden öteye gitmemiş olduğumuzu gösterir.

Ben bu düşüncelerle kafamı kurcalarken, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun da benzer kaygılarla Vicdani Ret üzerinde çalışma yaptığını duyurması boş yere kafamı kurcalamadığımı gösterdi. Hükümet bedelli askerlik konusunda her aşamada askerlerle irtibat halinde olduğuna göre yeni komuta kademesinin de eskisinin konuşmaya dahi gelemeyeceği bu konularda görüş bildirebilmesi ordunun nispeten demokratikleştiği, özgürleştiği savlarının da haklılık payları olduğunu gösteriyor ve ülkem adına beni sevindiriyor. Umarım bu tutumlar toplumun tümünde hassasiyetleri, önceliklerin farklılıklarına, farklı hissetmenin dahi yadırganmamasına ve basmakalıp devletçi anlayıştan çıkılmasına yönelimi arttırır. Ancak Türkiye’de artık popülist adımlar atılacaksa dahi bunların yanında oluşacak olası mağduriyetlerin giderilme çabası da beni bu yönelimin olacağına dair umutlandırıyor.

Son olarak bedelli askerlik konusunun bütçesel sıkıntılar sebebiyle değil de profesyonel orduya geçiş ve bu anlayışı sürekli kılmak için atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Tabi bahsedilen yaşlarda oğlu, yeğeni, sevdiği, sevdiceği olan yasa koyucular içinse durum tamamen duygusal. Ne demek istediğimi anladınız.

Bilal ERTUĞRUL

15.11.2011

10:50

Read Full Post »